Thiết kế nhận diện thương hiệu tiệm cafe ánh sáng

Dự án: Thiết kế nhận diện thương hiệu Tiệm Cafe ánh sáng

Webranding được tin tưởng ký kết hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuỗi tiệm Cafe Ánh Sáng

Yêu cầu về bộ nhận diện: Thiết kế Logo hiện đại, phù hợp với nghành nghề kinh doanh Cafe, mở chuỗi….

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm: Name card, Phong bì thư (A4, A5), Tiêu đề thư, Ly cốc, đồng phục nhân viên,…

Thời gian thiết kế: từ 15-30 ngày cho toàn bộ hạng mục bộ nhận diện

WeBrading đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ sản phẩm.

Dưới đây là chi tiết sản phẩm bộ nhận diện thương hiệu:

Branding cafe anh sang
Tem nhãn Cafe ánh sáng
Take Away Paper Cup
Namecard
Đế đựng cốc cafe