Đặt tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu quan trọng như thế nào? Có gì trong một cái tên thương hiệu? Trả lời: Rất nhiều.

Tại sao bạn cần một chiến lược đặt tên?

Thật dễ dàng để bỏ qua tầm quan trọng của tên khi xây dựng thương hiệu lý tưởng. Các doanh nghiệp thường cho rằng nếu họ có sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp thì việc họ được gọi là gì không quan trọng. Tuy nhiên, sự thật là tên thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự khác biệt thương hiệu. Không có nó, khách hàng sẽ không bao giờ có thể xây dựng một kết nối thực sự với thương hiệu. Đó là lý do tại sao cần một chiến lược đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp ngay từ đầu.

Thiết kế một chiến lược đặt tên thương hiệu là một quyết định quan trọng trong việc tạo ra nhận thức thương hiệu, cải thiện tiếp xúc thị trường và chiếm được sự tin tưởng của đối tượng mục tiêu. Thật không may, suy nghĩ về chiến lược đặt tên của các công ty không phải lúc nào cũng đúng, không phải lúc nào cũng đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hàng triệu tên đã được đăng ký và những tai nạn hạnh phúc như “Google” không xảy ra mỗi ngày. Sự sáng tạo và bảo vệ một cái tên thương hiệu đòi hỏi tập hợp những năng lực kiểm chứng chi tiết nhất.

May mắn thay, bạn là người may mắn.

Là một chiến lược gia đặt tên đã được chứng minh, chúng tôi đã phát triển sự kết hợp lý tưởng giữa các kỹ năng quản trị và sáng tạo để giúp bạn phát triển kế hoạch đặt tên cuối cùng.

Siêu chiến lược đặt tên của bạn

Một trong những sai lầm lớn nhất mà các công ty mắc phải khi đặt tên là cố gắng chọn một tiêu đề trước khi họ có chiến lược. Tên thương hiệu của bạn không chỉ là một lựa chọn các chữ cái được đặt tốt; đó là cách bạn bắt đầu xây dựng kết nối với đối tượng mục tiêu của mình. Để một cái tên trở nên hữu ích, nó cần tạo được tiếng vang với hội khách hàng của bạn, đáng nhớ và phù hợp với tất cả các thị trường khác nhau mà bạn dự định tiếp cận.

FreshBrand có nhiều năm kinh nghiệm giúp các công ty khởi nghiệp và các công ty trong quá trình chuyển đổi thương hiệu để tìm ra chiến lược đặt tên cuối cùng

Chúng tôi xem cách tên thương hiệu của bạn phù hợp với bức tranh lớn hơn về chiến lược thương hiệu tổng thể của bạn. Ví dụ:

– Tính chất đặt tên thương hiệu nên được phát minh hoặc tên thương hiệu mô tả?
– Tên thương hiệu của bạn nên là kiểu địa phương, hay là quốc tế hóa?
– Tên thương hiệu có phù hợp với danh mục dịch vụ và sản phẩm rộng hơn, hoặc độc lập không? Có bất kỳ sự phân cấp và quy ước đặt tên thương hiệu cụ thể nào để xem xét không?
– Chiến lược đặt tên thương hiệu của bạn sẽ cần phải mở rộng để phù hợp với những thay đổi trong tương lai không?
– Chính sách của bạn về slogan và tagline là gì?
– Là kiến trúc thương hiệu được chứng thực hay nguyên khối?
– Là tên thương hiệu cần phải phù hợp hay là cần nổi bật?
– Kế hoạch cho các tên miền và URL là gì?
Chúng tôi thậm chí có thể giúp đỡ để kết nối chiến lược đặt tên thương hiệu của bạn đến kế hoạch được lập cho các sản phẩm và dịch vụ cụ thể trong danh mục đầu tư của bạn.

Dự án Nhận diện tương tự:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.